Πολιτική Απορρήτου

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα για εμάς και για αυτό το λόγο φροντίζουμε για την προστασία των δεδομένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την επίσκεψή σας.

α) Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψήςσας, οι διακομιστές (server) μας δύνανται να καταγράψουν αυτόματα πληροφορίες που σχετίζονται με την επίσκεψή σας (π.χ. διεύθυνση IP, την ημερομηνία, ώρα και διάρκεια της επίσκεψής σας, κλπ.). Επίσης, σποραδικά, ενδέχεται να παρέχουμε προς τους χρήστες των υπηρεσιών μας διάφορες φόρμες, στις οποίες αυτοί θα παρέχουν (μη ευαίσθητα) προσωπικά τους στοιχεία. Επιπλέον,το www.pencilonthemoon.grσυλλέγει στοιχεία για την επισκεψιμότητα του website για στατιστικούς σκοπούς, τα οποία όμως τηρούνται ανώνυμα και δεν εξατομικεύονται ανά επισκέπτη.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να εγγραφείτε στην υπηρεσία ενημέρωσης (newsletter), θα σας ζητήσουμε να δηλώσετε το όνομά σας, το επίθετό σας και μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνσή (e-mail).

β) Πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα δεδομένα που συλλέγονται έχουν αποκλειστικό σκοπότην καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών/χρηστών. Σε περίπτωση που επιλέξετε να εγγραφείτε στην υπηρεσία ενημέρωσης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αποστολής του ενημερωτικού newsletter, σε περίπτωση που έχετε ρητά δώσει τη συγκατάθεσή σας κατά την εγγραφή σας.

Σε ουδεμία περίπτωση τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν για άλλους εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς προώθησης, μάρκετινγκ, διαφήμισης προϊόντων ή/και υπηρεσιών, ούτε πρόκειται να εκχωρηθούν, μεταβιβαστούν, κοινοποιηθούν, πωληθούν ή εκμισθωθούν σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς προώθησης, μάρκετινγκ, διαφήμισης προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

γ) Σε ποιους κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα ως άνω δεδομένα διαφυλάσσονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσίαγια την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και προστατεύονται με διάφορες τεχνικές μεθόδους, ώστε να μην είναι επιτρεπτή η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία αυτά, εκτός εάν οι ίδιοι οι χρήστες συγκατατεθούν διαφορετικά γραπτά συμπληρώνοντας θετικά το σχετικό tick-box στις αντίστοιχες φόρμες υποβολής προσωπικών δεδομένων ή αποδεχόμενοι με όποιο άλλο τεχνικό μέσο τη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων στις οικείες φόρμες υποβολής στοιχείων.

δ) Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για την επεξεργασία τους για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, δεν διατηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από όσο επιτρέπει η κάθε φορά ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ε) Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή/και αντίρρησης

Μπορείτε οποτεδήποτε, σύμφωνα με τον νόμο, να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή/και αντίρρησης με γραπτή δήλωση/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στη διεύθυνση της GENERALI.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας από το αρχείο που τηρούμε.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Το Pencil On The Moon είναι μια πρωτοβουλία με την υποστήριξη της Generali, η οποία παρακολουθεί στενά όλες τις νέες τάσεις, προκειμένου να συνεχίσει να εξελίσσεται και να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Οι πιο προηγμένες επιστημονικές έρευνες, οι πιο εξελιγμένες τεχνολογίες αλλά και οι πιο καινοτόμες εφευρέσεις εξετάζονται προσεκτικά υπό το πρίσμα της εφαρμογής τους στα πεδία της καθημερινότητας με βάσικη αρχή ότι ο άνθρωπος είναι πάντα πάνω από την τεχνολογία.

Αυτή είναι η πηγή από την οποία αντλούμε μελάνι για τις πένες αυτού του blog με έναν κοινό στόχο:

Να γνωρίσουμε, κατανοήσουμε και στο τέλος να αξιοποίησουμε τις νέες τεχνολογίες προς όφελος του ανθρώπου.

Η Generali στηρίζει έμπρακτα αυτή την πρωτοβουλία πιστή στη δεσμεύσή της:

«Να στηρίζει τους ανθρώπους για να δημιουργούν ένα ασφαλέστερο μέλλον για τις ζωές και τα όνειρά τους»

…Αλλά και ανοιχτή στη σκέψη ότι πολλές φορές αρκεί ένα μολύβι για να γράφουμε στο φεγγάρι.